Ремонт спирачна система

Ремонт спирачна система

Всеки производител на моторни превозни средства независимо дали, ще е мотопед, автомовил, бус, автобус или камион освен, че е предвидил различни по мощност двигатели е помислил и, как, ще спрем превозното средство.
Затова е предвидена и спирачната
система в зависимост от превозното средство, килограми, мощност, товароносимост са предвидени различни концепции: при автомобили и бусове хидравлични спирачни системи, а при камиони и автобуси пневматични спирачни системи.
*В случаят ни интересуват хидравличните спирачни системи.
Тяхното устройство е спирачен педал, сервоусилвател, спирачна помпа, тръбопроводи, спирачни маркучи, спирачни апарати при дискови спирачки спирачни цилиндърчета при барабанни спирачки накладки, спирачна течност, въжета ръчна спирачка.
Общата логика при всички световни производители е, колкото е по-голямо, тежъко и мощно превозното средство толкова по-надежни спирачки му трябват, затова в тези случаи предвиждат дискови спирачни системи на преден мост и заден мост, а при средния клас превозни средства преден мост дикови спирачни системими заден мост барабани спирачни системими.
Ръчната спирачка е спомагантелна  и аварийна спирачна система и задължително механична, предвидена е при дефектация на основната спирачна система да се осигури аварийно спиране.


Ремонт спирачни цилинри и дискови системи
Спирачните цилиндри характерни за дисковите системи са едно тяло със спирачния апарат за това подмяната им с нови е скъпо удоволствие поради, което са предвидени ремонтни комплекти с които могат да бъдат ремонтирани.
Най-честите повреди са скъсани ка-маншети, които играят ролята на прахозащитни гумички, те предпазват от корозия спирачния цилиндър за да не блокира.
Протекъл спирачен цилиндър - вследствие скъсана прахозащитна гумичка спирачното бутало е раждясало и наранило уплатнителя който се намира между цилиндъра и буталото.
Клеасали водачи - блокират и не позволяват на спирачното тяло да се движи свободно вследствие по бързо се износват накладките, прегряват спирачния диск и накладките.


Смяна спукани спирачни маркучи
*Основните повреди в спирачния маркуч:
напукване - външно се напуква вследствие стареене и става много опасен, защото може да се спука всеки един момент при задействане на спирачките, което води до нежелани последици. Периодично преглеждайте външните белези за износен спирачен маркуч и не правете компромиси с неговата подмяна.
Другата основна повреда - следствие непрекъснатата работа спирачния маркуч се разяжда вътрешно, получава се вид клапан в спирачния маркуч, който при освобождаване на спирачките не позвлява да се освободи спирачната течност, което води до блокиране на спирачния апарат .Съвета ми е:
Незабавна подмяна на маркучите, (никога не подменяйте само единия, а винаги комплект)!


Подмяна на дискови и челюсни накладки
*За повечето хора накладките са спирачките на автомобила, но не е така накладките са част от спирачната система, като самостоятелен компонент без останалите възли и детайли от спирачната система не могат да си свършат работата. Вярно е ,че те са върхъ на спирачната система заедно с дисковете и барабаните, но труда на останалите компоненти не трябва да се подценява.
В повечето съвременни превозни средства при дисков тип са предвидени датчици за накладките, които ни индикират за тяхното износване и наложителната им подмяна. Датчиците биват три типа-механични и електрически при механичните, когато се износят накладките се чува стържене на метал, а при електрическите светва контролна лампа. Важно е да се знае за превозните средства без датчици-накладките се подменят, като достигнат една трета от феродото (не,че немогат да искарат ,още малко,но стават опасни-поради намалялото феродо по-бъзо прегряват и влошават спирачния път на превозното средство).Спирачни помпи
*Спирачната помпа е сърцето на спирачната система тя прави налягането, което принуждава спирачните цилиндри да се задействат-натискат накладките, които опират в спирачния диск или барабан осъществява се триене и се постига спиране на превозното средство.
Всички спирачни помпи имат два кръга за подаване на налягане: примрено единия кръг предно дясно със задно ляво колело, другия респективно другия диагонал - предвидените кръгове са съобразени с безаварийното спиране при евентуално дефектирани на някой от възлите на спирачната система.
Принципно се състои от тяло, бутала, гумени ка-маншети, казанче, пружини.
Най-честите повреди са - теч разхерметизира се спирачната система и се влушава спирането. Износване на тялото и ка-маншетите - вследствие при задействане на спирачната система ка-маншетите не издържат и пропускат спирачна течност зад тях при ,което налягането което трябва да на правят го няма и спирачния педал пропада (няма спиране). Незабавна подмяна и в двата случая на спирачната помпа.


Спирачни разпределитили
Използват се само за заден мост в практиката са познати,като спирачени кантари. Със следващите редове ще обясня за какво ни е пък този кантар за задния мост.
Във всяко превозно средство трябва да се разпредили снирачното налягане така, че превозното средство да спира устойчиво без занасяния. При положение, че двигателя се намира в предната част на автомобила и е постоянна величина, като килограми е предвидено постояно налягане за спиране, но не така стои въпроса със задния мост. Ако е празен автомобилът в задната си част той е лек и не е необходимо голямо налягане за да спира нормално, но при натоварен автомобил трябва по-голямо налягане за безаварийното спиране. И тук се връщаме на кантара, който е разположен до задния мост свързан с него посредством лостова система, която му влияе механично да пропуска по-голямо налягане към задните спирачни механизми. Или колкото повече натоварим нашето превозно средство, то повече ще клекне лостовата система, ще натисне по-силно клапанчетата на кантара, те ще се отворят повече и ще пропуснат по-голямо налягане, и ще имаме по-добро спиране.
Основните неизправности са теч и блокиране на механизма.


Спирачни дискове и барабани
За доброто спиране на превозното средство е много важно състоянието но дисковете и барабаните. Вследствие работата на спирачната система, която (както уточнихме предизвиква триене между накладките и дисковете или бараваните се получава и износване). Особено дисковете поради по-голямото спиране на предния мост се износват по- бъзо и е необходимо да следим тяхното състояние. За барабаните е важно да знаем, че задните спирачки определят твърдоста и височинота на спирачния педа. Тоест при износени или не добре реголирани задни накладки спирачния педал ще пропада повече от необходимо и ще имаме влошено спиране.
Барабаните вследствие триенето също се изноват при, което като се поизносят и накладките спирачното цилиндърче отваря повече от предвидения му ход неможейки да компенсира износването  работната повърхност на барабана и протича.
Хубаво е да се знае, че всеки детайл има определен работен живот и не трябва да се правят компромиси от рода ще изкара още малко, защото непоправимите злопоуки могат да ни се случат и на нас.